Komunikat Organizacyjny Nr 1 Komitetu Głównego XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Uprzejmie informujemy, że XVII Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w roku szkolnym 2023/2024 koncentrować się będzie wokół tematyki:

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864.

Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą

Wykaz zalecanej literatury stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu. Terminy zawodów podane zostały w załączniku nr 2 do niniejszego Komunikatu. Zgłoszenia będzie można kierować za pośrednictwem formularza, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Olimpiady (https://olimpiadalosyzolnierza.pl/).

Załączniki

Powrót na górę