Informacje

Harmonogram

XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej

w roku szkolnym 2020/2021

do 20 X 2020 – rejestracja uczestników

Zawody I stopnia

  • 22 X 2020 – zawody szkolne
  • do 6 XI 2020 – nadsyłanie protokołów po etapie szkolnym
  • 10 XII 2020 – zawody międzyszkolne

Zawody II stopnia

  • 4 III 2021 – zawody okręgowe ( wojewódzkie)

Zawody III stopnia

  • I część – 18 III 2021 – I część zawodów finałowych – część pisemna zwalniająca finalistów z matury
  • II część – pierwszy weekend czerwca, połączona będzie z jubileuszem XXV-lecia Olimpiady i Konkursu oraz Zjazdem Finalistów i Laureatów z lat 1995-2020.

Terminy, ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco w kolejnych komunikatach z odpowiednim wyprzedzeniem.

Powrót do góry