Od roku szkolnego 1994/1995 rozgrywany był Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Początkowo obejmował on młodzież szkół podstawowych, średnich (liceów i techników) oraz zawodowych, a od czasu reformy systemu oświaty również młodzież szkół gimnazjalnych.

W 2002 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji konkursów i olimpiad, w związku z czym należało od edycji 2007/2008 wydzielić z Konkursu kategorię młodzieży dawnych szkół średnich (ponadgimnazjalnych) i powołać odrębną Olimpiadę Tematyczną pod tym samym tytułem. Konkurs obejmował odtąd młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych; Olimpiada – młodzież liceów i techników. Olimpiada organizowana była początkowo przez Wojskowe Biuro Badań Historycznych oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W kwietniu 2015 roku została podpisana trójstronna umowa o współpracy przy organizacji Olimpiady pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centralna Biblioteką Wojskową oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Powrót na górę