Kontakt

Kontakt w kwestiach merytorycznych:

Przewodniczący Komitetu Głównego

prof. dr hab. Grzegorz Nowik
e-mail: grzegorznowik@egonet.pl

Sekretarz Naukowy Komitetu Głównego

dr Emil Noiński
e-mail: e.noinski@mjpws.pl

Sekretarz Komitetu Głównego

dr Stefan Artymowski
e-mail: s.artymowski@mjpws.pl

Adres do korespondencji:

e-mail: olimpiada@muzeumpilsudski.pl
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
Aleja Piłsudskiego 29
05-070 Sulejówek

    Powrót do góry