Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” im. mjr. Marka Gajewskiego jest renomowanym, ogólnopolskim projektem, służącym rozwijaniu zainteresowań historycznych wśród uczniów. Olimpiada adresowana jest do zafascynowanych historią uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zainteresowanych szeroko rozumianą historią wojskowości.

Co roku w zawodach bierze udział ponad trzy tysiące uczniów. Zawody rozgrywane są w trzech etapach od października do czerwca, a ich zwieńczeniem są dwuczęściowe zawody finałowe. W części pierwszej zawodów finałowych uczniowie uzyskują zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii z części pisemnej i ustnej. Drugiej części zawodów finałowych towarzyszą atrakcje dla uczestników i ich opiekunów. Finaliści uzyskują tytuł laureata Olimpiady, otrzymują cenne nagrody.

Zachęcamy do zapoznania się z historią naszego konkursu oraz informacjami o organizatorach.

Powrót na górę