Uroczystości w Belwederze 11 maja 2023 dla finalistów z celującymi pracami pisemnymi z finału

Warszawa, 6 maja 2023 r.

Szanowni

P.T. Finaliści Olimpiady Przedmiotowej

Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego ad 2023

Z a p r o s z e n i e

Wielce Szanowni Państwo

W związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Instytutu Józefa Piłsudskiego Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski, otrzymaliśmy zaproszenie Pana Prezesa Instytutu, a zarazem Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Olimpiady, Pana prof. dr hab. Wiesława Jana Wysockiego, na uroczystość inaugurującą obchody – 11 maja 2023 r. do Belwederu. Uroczystość rozpocznie złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze o godz. 11.30.

W programie przewidziane jest uhonorowanie nagrodami najlepszych – celujących – prac pisemnych finalistów tegorocznej edycji Olimpiady.

Uprzejmie zapraszamy do udziału Uczniów, którzy otrzymali ocenę celującą w I części zawodów finałowych z pracy pisemnej, wraz z Opiekunami (Nauczycielami lub Rodzicami). Warunkiem wejścia na teren Belwederu jest podpisanie załączonego oświadczenia RODO z nr PESEL, którego skan prosimy przesłać do jutra (9 maja) do godz. 11.00 na adres [email protected] .

Jednocześnie najuprzejmiej przepraszamy, za tak późne przekazanie powyższego zaproszenia spowodowane względami niezależnymi od organizatorów.

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady

(–) Prof. dr hab. Grzegorz Nowik

Załączniki

Powrót na górę