Wykaz literatury zalecanej w edycji XVI Olimpiady

Wykaz literatury zalecanej w edycji XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej

Rok szkolny 2022/2023

            Wszyscy Uczniowie startujący w zawodach szkolnych i międzyszkolnych powinni się zapoznać z najważniejszymi pozycjami literatury zalecanej w poniższym zestawie lektur.

            Do zawodów szkolnych i międzyszkolnych zalecana jest literatura typu:

– podręczniki szkolne oraz syntezy dziejów Polski, dotyczące lat 1887-1922,

– encyklopedie i leksykony ogólne i tematyczne,

– atlasy historii Polski,

– słowniki historyczne i biograficzne,

– wydawnictwa albumowe, popularne monografie związane z epoką.

Do zawodów dwóch kolejnych stopni: wojewódzkich i finałowych ich uczestnicy mogą wykorzystać w szerokim zakresie wszelką dostępną dla nich literaturę, umożliwiającą zapoznanie się z materiałem dotyczącym okresu objętego tegoroczną edycją Olimpiady, a także artykuły w periodykach naukowych i popularnonaukowych, np. „Mówią Wieki”, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” itp. Dla łatwiejszej orientacji wymieniamy je poniżej:

Załączniki

  • 1 pdf Wykaz literatury rok szkolny 2022 2023
    Wykaz literatury zalecanej w edycji XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej
    Wielkość pliku: 308 KB
Powrót na górę