Informacja o konkurencjach na zawodach centralnych Olimpiady 17-18 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo – w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi charakteru konkurencji rozgrywanych podczas II części tegorocznych zawodów finałowych olimpiady – uprzejmie informujemy, że zgodnie z podanym wcześniej komunikatem:

– Uczniowie rywalizować będą w 7 konkurencjach (jak niżej);

– Każda konkurencja ma równą wartość punktową (100 pkt).

– Zwyciężą Ci, którzy osiągną najwyższą (bliską 700) liczbę punktów.

Muzeum Wojska Polskiego

Konkurencja 1. – Broń i barwa – test wyboru z pytaniami zamkniętymi i otwartymi dotyczącymi dziejów uzbrojenia (zaczepnego i ochronnego), symboliki państwowej i wojskowej, weksylologii XVI–XVII w.

Konkurencja 2. – Eksponat Muzealny – prezentacja wybranego losowo eksponatu (nazwa, sposób wykonania–materiał(y), przeznaczenie, przez kogo i jak używany, datowanie).

Konkurencja 3. – Broń i barwa – test wyboru z pytaniami zamkniętymi i otwartymi dotyczącymi (głównie, choć nie wyłącznie) malarstwa batalistycznego z XVI–XVII w. oraz późniejszego, ale odnoszącego się do epoki.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Konkurencja 4. – Literatura – test wyboru z pytaniami zamkniętymi i otwartymi dotyczącymi piśmiennictwa polskiego XVI–XVII w. oraz literatury i poezji polskiej odnoszącej się tej epoki.

Konkurencja 5. – Film – test wyboru z pytaniami zamkniętymi i otwartymi do wyświetlanych fragmentów filmów dotyczących tej epoki.

Konkurencja 6. Geografia Militarna – test wyboru z pytaniami zamkniętymi i otwartymi dotyczącymi map, planów bitew, twierdz i miast z okresu XVI–XVII w.

Konkurencja 6.a. Warszawa – test wyboru z pytaniami zamkniętymi i otwartymi dotyczącymi rozpoznawania na widokowej mapie Warszawy obiektów i wydarzeń historycznych z XVI–XVII w. dziejących się w stolicy.

Warszawa

Konkurencja 7. Oprowadzanie po wybranym losowo obiekcie, miejscu wydarzeń historycznych w Warszawie XVI–XVII w.

KG Olimpiady

Powrót na górę