Terminarz zawodów w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat Organizacyjny nr 2
Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej
im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
z dnia 6 lipca 2020 r.

TERMINARZ ZAWODÓW w roku szkolnym 2020/2021

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy

1.Komitet Główny ustalił następujący harmonogram zawodów w roku szkolnym 2020/2021:

  • zawody szkolne – 22 października (czwartek) 2020 r.;
  • zawody międzyszkolne (rejonowe) – 10 grudnia (czwartek) 2020 r.;
  • zawody okręgowe (wojewódzkie) – 4 marca (czwartek) 2021 r.;
  • I część zawodów finałowych –18 marca (czwartek) 2020 r.;
  • II część zawodów finałowych – pierwszy weekend czerwca, połączona będzie z jubileuszem XXV-lecia Olimpiady i Konkursu oraz Zjazdem Finalistów i Laureatów z lat 1995–2020.

2. Uczestnikami zawodów, zgodnie z rozdziałem V Regulaminu Olimpiady, mogą być:

  • uczniowie szkół średnich
  • uczniowie ostatnich klas ośmioletniej szkoły podstawowej, za zgodą komitetów okręgowych;
  • uczniowie polskich/polonijnych szkół odpowiadających ww. stopniom spoza granic Rzeczypospolitej.

3. Wykaz zalecanej literatury podany jest w załączniku do komunikatu nr 1.

4. Terminy, ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco w kolejnych komunikatach z odpowiednim wyprzedzeniem.

Powrót na górę