Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem Olimpiady. Komitet Główny Olimpiady w związku z uwagami zgłaszanymi przez członków Komitetów Okręgowych w poprzedniej edycji Olimpiady, podjął decyzję o zmianie dwóch punktów Regulaminu:

1. W rozdziale VI, pkt. 8h wprowadzono zmianę, dotyczącą kwalifikacji uczniów do I części zawodów centralnych w zawodach okręgowych (II stopnia). Dotychczas do kolejnego etapu kwalifikowani byli uczniowie, którzy uzyskali łącznie co najmniej 60 % możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej i ustnej. Od XIII edycji Olimpiady (rok szkolny 2019/2020) kwalifikowani będą uczniowie, którzy uzyskali po 60 % możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej i 60 % z części ustnej.

2. W rozdziale VI, pkt. 10a zmieniono czas pisania pracy pisemnej w części I zawodów centralnych ze 150 minut na 180 minut.

Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.

Załączniki

Powrót na górę