Informacja dotycząca udziału w Olimpiadzie uczniów ostatnich klas ośmioletniej szkoły podstawowej

W związku zapytaniami dotyczącymi Regulaminu Olimpiady: Rozdział V. Uczestnicy Olimpiady i ich uprawnienia, pkt. 2. Uczestnikami Olimpiady mogą być również, w wyjątkowych przypadkach, za zgodą komitetów okręgowych, uczniowie klas gimnazjalnych i ostatnich klas ośmioletniej szkoły podstawowej – Komitet Główny Olimpiady uprzejmie informuje:

– od czasu wprowadzenia obecnego regulaminu Olimpiady w 2017 roku, do udziału w niej, przystąpiło kilkunastu uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów ostatnich klas ośmioletniej szkoły podstawowej, z których jeden zakwalifikował się do zawodów finałowych i uzyskał tytuł finalisty;

– kwalifikowanie ww. uczniów przez komitety okręgowe odbywało się jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy uczniowie wykazywali się bardzo dobrymi wynikami w konkursach przedmiotowych z historii, w tym przede wszystkim Konkursie Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego …

W związku z powyższym sugerujemy wykorzystanie doświadczeń z lat ubiegłych, bowiem o skali sukcesu uczniów – ostatnich klas ośmioletniej szkoły podstawowej –zadecydują uzyskane wyniki w kolejnych etapach zawodów.

Życząc im powodzenia.

Za Komitet Główny Olimpiady
Przewodniczący
(–) prof. dr hab. Grzegorz Nowik

Powrót na górę