Konkurencje zawodów finałowych 18 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa zapytania co do ilości i rodzaju konkurencji na zawodach finałowych w dniu 18 czerwca 2021 r. przedstawiamy ich wykaz.

Konkurencje zawodów finałowych 18 czerwca 2021 r.

1) Broń i Barwa (Muzeum Wojska Polskiego)

2) Eksponat Muzealny (Muzeum Wojska Polskiego)

3) Malarstwo Batalistyczne (Muzeum Wojska Polskiego)

4) Geografia Militarna (Muzeum Wojska Polskiego)

5) Bitwa pod Grunwaldem (Jana Matejki) (Muzeum Narodowe)

6) Heraldyka (Muzeum Wojska Polskiego)

7) Miejsca i obiekty historyczne (Warszawa)

– Konkurencje 1), 3), 5–6) trwać będą ok. 30 minut i będą miały charakter konfrontacji eksponatów z zestawem pytań i zadań.

– Konkurencja 2) trwać będzie ok. 30 minut i polegać będzie na przedstawieniu prezentacji jednego wybranego losowo eksponatu.

– Konkurencje 3) trwać będzie ok. 30 minut i polegać na analizie map i planów.

– Konkurencja 7) trwać będzie łącznie ok. 3–3,5 godz., w tym ok. 10 minutowa prezentacja wybranego losowo miejsca – obiektu historycznego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Olimpiady

Powrót na górę