Komitet Główny Warszawa,

Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…

im. mjr. Marka Gajewskiego

Komunikat organizacyjny

w sprawie części I zawodów centralnych

  1. Część I zawodów centralnych Olimpiady, która miała się odbyć 17 marca br. – na mocy rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 marca br. (sygn. dokumentu: DPPI-WIT.4056.18.2020.AMO) – zostaje odwołana. 2.
  2. Wszyscy uczniowie, którzy w zawodach wojewódzkich (II stopnia – okręgowych) z części pisemnej i ustnej uzyskali co najmniej po 60% możliwych do zdobycia punktów, i – na podstawie protokołów sporządzonych przez komisje wojewódzkie – zostali zakwalifikowani do pierwszej części zawodów finałowych, uzyskują wyjątkowo uprawnienia finalistów.
  3. Zaświadczenia dla finalistów Olimpiady, o których mowa w rozdz. V. pkt. 10 oraz w rozdz. VI. pkt 10.c), Komitet Główny prześle pocztą do szkół.
  4. Kwalifikację najlepszych finalistów do części II zawodów centralnych przeprowadzi Komitet Główny Olimpiady, w późniejszym terminie.
  5. Mamy nadzieję, że część II zawodów centralnych odbędzie się zgodnie z planem, a wszyscy zakwalifikowani do nich wykorzystają ten dodatkowy czas na jeszcze lepsze przygotowanie do zawodów.

Sekretarz Naukowy: (–) dr Emil Noiński

Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Nowik

Powrót na górę