Ogólnopolska Olimpiada PrzedmiotowaLosy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Komunikat Komitetu Głównego Olimpiady

 

Komitet Główny                                                                                                                                   Warszawa, 18 marca 2020 r.

Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

im. mjr. Marka Gajewskiego

 

Komunikat organizacyjny

w sprawie części I zawodów centralnych

1. Część I zawodów centralnych Olimpiady, która miała się odbyć 17 marca br. – na mocy rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 marca br. (sygn. dokumentu: DPPI-WIT.4056.18.2020.AMO) – zostaje odwołana.

 

2. Wszyscy uczniowie, którzy w zawodach wojewódzkich (II stopnia – okręgowych) z części pisemnej i ustnej uzyskali co najmniej po 60% możliwych do zdobycia punktów, i – na podstawie protokołów sporządzonych przez komisje wojewódzkie – zostali zakwalifikowani do pierwszej części zawodów finałowych, uzyskują wyjątkowo uprawnienia finalistów.

 

3. Zaświadczenia dla finalistów Olimpiady, o których mowa w rozdz. V. pkt. 10 oraz w rozdz. VI. pkt 10.c), Komitet Główny prześle pocztą do szkół.

 

4. Kwalifikację najlepszych finalistów do części II zawodów centralnych przeprowadzi Komitet Główny Olimpiady, w późniejszym terminie.

 

5. Mamy nadzieję, że część II zawodów centralnych odbędzie się zgodnie z planem, a wszyscy zakwalifikowani do nich wykorzystają ten dodatkowy czas na jeszcze lepsze przygotowanie do zawodów.

 

Sekretarz Naukowy                                                                                 Przewodniczący

(–) dr Emil Noiński                                                                         (–) prof. dr hab. Grzegorz Nowik

Olimpiada jest finansowana ze środków:

Organizatorzy: