Ogólnopolska Olimpiada PrzedmiotowaLosy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Organizatorzy

Olimpiada jest organizowana przez:

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – instytucja kultury powstała w 2008 roku. Działania Muzeum związane są z postacią Józefa Piłsudskiego, którego życie i działalność przedstawiana jest w szerokim kontekście historycznym. Dwoma filarami Muzeum są dworek „Milusin” z otaczającym go ogrodem oraz budynek muzealno-edukacyjny. Powstanie on w parku leśnym sąsiadującym z dworkiem – domem Marszałka i jego rodziny. Muzeum współprowadzone jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego. Otwarcie nowego kompleksu muzealnego zaplanowano na 2018. 

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – główna książnica resortu obrony narodowej znajdująca się w Warszawie. Pełni funkcję biblioteki wiodącej w zakresie specjalizacji zbiorów dotyczących nauki wojennej, sił zbrojnych i techniki wojskowej, tworzących narodowy zasób biblioteczny. Została ona powołana rozkazem Ministra Spraw Wojskowych 13 czerwca 1919.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - UKSW jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła nazwę Akademii Teologii Katolickiej. Aktualnie uczelnia kształci ponad 16 000 studentów i doktorantów na 37 kierunkach studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 9 uprawinień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

 

Olimpiada jest finansowana ze środków:

Organizatorzy: