Ogólnopolska Olimpiada PrzedmiotowaLosy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Informacje

Przyjmowanie zgłoszeń do zawodów międzyszkolnych Olimpiady zostało zakończone.

Harmonogram X edycji Olimpiady "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" 2016/2017.

1 - 31. X 2016 - internetowa rejestracja uczestników. Nauczyciele, którzy chcą przeprowadzić w swoich szkołach etap zerowy, mogą w tym terminie zgłaszać na adres: olimpiada@muzeumpilsudski.pl chęć otrzymania arkuszy zadań do etapu zerowego.

15. XII 2016 - etap rejonowy

30. III 2017 - etap wojewódzki

1-3. VI 2017 - etap ogólnopolski

Olimpiada jest finansowana ze środków:

Organizatorzy: