Ogólnopolska Olimpiada PrzedmiotowaLosy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Uaktualniona lista Uczniów, którzy zdobyli tytuł Finalisty

Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.

Lista Uczniów, którzy zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 marca br. (sygn. dokumentu: DPPI-WIT.4056.18.2020.AMO), zdobyli tytuł finalisty XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego...” im. mjr. Marka Gajewskiego (listę Uczniów, zakwalifikowanych do II części zawodów finałowych, Komitet Główny Olimpiady przedstawi dwa miesiące przed terminem zawodów, gdy tylko będzie znany kalendarz organizacji roku szkolnego).

Zmiana punktacji po odwołaniach do Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych

Olimpiada jest finansowana ze środków:

Organizatorzy: