Olimpiada jest finansowana ze środków:

Organizatorzy: