Ogólnopolska Olimpiada PrzedmiotowaLosy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Terminarz zawodów w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat Organizacyjny nr 2

Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej

im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

z dnia 6 lipca 2020 r.

 

TERMINARZ ZAWODÓW w roku szkolnym 2020/2021

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy

 

1.Komitet Główny ustalił następujący harmonogram zawodów w roku szkolnym 2020/2021:

– zawody szkolne – 22 października (czwartek) 2020 r.;

– zawody międzyszkolne (rejonowe) – 10 grudnia (czwartek) 2020 r.;

– zawody okręgowe (wojewódzkie) – 4 marca (czwartek) 2021  r.;

– I część zawodów finałowych –18 marca (czwartek) 2020 r.;

– II część zawodów finałowych – pierwszy weekend czerwca, połączona będzie z jubileuszem XXV-lecia Olimpiady i Konkursu oraz Zjazdem Finalistów
i Laureatów z lat 1995–2020.

2. Uczestnikami zawodów, zgodnie z rozdziałem V Regulaminu Olimpiady, mogą być:

– uczniowie szkół średnich

– uczniowie ostatnich klas ośmioletniej szkoły podstawowej, za zgodą komitetów okręgowych;

– uczniowie polskich/polonijnych szkół odpowiadających ww. stopniom spoza granic Rzeczypospolitej.

3. Wykaz zalecanej literatury podany jest w załączniku do komunikatu nr 1.

4. Terminy, ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco w kolejnych komunikatach z odpowiednim wyprzedzeniem.

Olimpiada jest finansowana ze środków:

Organizatorzy: