Ogólnopolska Olimpiada PrzedmiotowaLosy żołnierza i dzieje oręża polskiego

NOWA EDYCJA

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.

"O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

rozgrywana w roku szkolnym 2017–2018

Tradycja – nasza pamięć o przeszłości – to jeden fundamentów naszej tożsamości. Kultywujemy ją w rodzinach, i w państwie, w społecznościach lokalnych i regionalnych oraz całej wspólnocie narodowej, w wojsku, w organizacjach społecznych i związkach wyznaniowych. Jej wychowawcze znaczenie doceniają wszyscy, począwszy od rodziców i dziadków, dostrzegają je szerokie kręgi nauczycieli, wychowawców i wojskowych, działaczy państwowych i społeczników, a przede wszystkim weterani – uczestnicy i świadkowie wydarzeń historycznych. Można powiedzieć, że tradycję dostrzega, ceni i pielęgnuje każdy Polak, mieszkający w Rzeczypospolitej, jak i w diasporze rozsianej po świecie.

Zakończenie edycji Olimpiady, którą rozpoczynamy we wrześniu 2017 roku, nastąpi w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a zawody wojewódzkie i finał wpiszą się w obchody tej bardzo ważnej dla nas rocznicy. Zawody rozgrywane w roku szkolnym 2017–2018 noszą tytuł – O Niepodległość i granice Rzeczpospolitej w latach 1887–1922. Tematyka zamyka się w datach, z których:

Rok 1887 – to opublikowanie przez płk Zygmunta Miłkowskiego (ps. Tomasz Teodor Jeż) broszury „Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodowym” oraz utworzenie z jego inicjatywy Ligi Polskiej i Skarbu Narodowego. Były to pierwsze po klęsce Powstania Styczniowego próby sformułowania nowej koncepcji walki o niepodległość Polski.

Rok 1922 – to ostateczne ukształtowanie granic odrodzonej II Rzeczpospolitej, przyłączenie Wileńszczyzny i części Górnego Śląska do Polski. Między tymi datami zawierają się różnorodne formy organizowania się i działania społeczeństwa polskiego, jego walki o zachowanie ducha narodowego, przygotowania do walki o Niepodległość i Granice Rzeczpospolitej oraz czyn zbrojny żołnierza polskiego w latach 1914–1921, który przywrócił Polskę Polakom, wyrąbał mieczem granice, a w 1920 roku uchronił Polskę i Europę przed sowieckim totalitaryzmem.

Komitet Główny działający w imieniu organizatorów: Centralna Bibliotekę Wojskową, Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podjął starania o przyznanie naszym zawodom uprawnień Olimpiady przedmiotowej, a więc zwalniającej finalistów i laureatów z matury z historii. Mamy nadzieję, że staranie te zostaną uwieńczone powodzeniem i będą ukoronowaniem wysiłku poznawczego wszystkich uczestników Olimpiady oraz ich nauczycieli. O uzyskaniu takich uprawnień poinformujemy niezwłocznie przed rozpoczęciem zawodów obecnej edycji. Musimy jednak przyjąć, że uzyskanie takich uprawnień pociągnie za sobą zmiany zarówno w programie olimpiady (m.in. uwzględnienie podstawy programowej) jak i w zasadach organizacyjnych, co zostanie ujęte w nowym Regulaminie Olimpiady, który wraz z komunikatem organizacyjnym i programem natychmiast ogłosimy.

Niemniej mamy nadzieję, że sam udział w olimpiadzie będzie dla Wszystkich Uczniów wspaniałą okazją do pogłębienia wiedzy o jednym z najbardziej doniosłych w naszych dziejach okresów – ukoronowanego wybiciem się narodu na niepodległość, po półtorawiekowej niewoli. Zachęcamy zatem do udziału w olimpiadzie zarówno dotychczasowych uczestników jak również wszystkich tych, dla których będzie to nowe wyzwanie.

Olimpiada jest finansowana ze środków:

Organizatorzy: